Pedagoger från flera kommuner kom till oss och sa:
  • Vi har inget bra verktyg för att få igång det goda samtalet om ämnen som kränkande behandling, mobbning och diskriminering tillsammans med de små barnen, ålder 4-8 år.
  • Kan ni skapa ett sådant verktyg?

Tillsammans med lärare, för lärare har vi utvecklat ett verktyg, i form av ett spel, som på ett lekfullt sätt hjälper dem att få barnen att prata om de ofta så svåra frågorna. Målet med spelet är att skapa ett ramverk för det goda samtalet.

Vi hjälper barnen att utforska dessa områden i deras unga sociala erfarenhet på ett uppriktigt och samtidigt lekfullt och kärleksfullt sätt.

Vi använder barnets naturliga nyfikenhet att utforska omvärlden för att göra spelet intressant och spännande.

Länkar för att läsa mer: