Ett pedagogiskt verktyg

Målgrupp

Huvudmålgruppen för spelet är barn 4-8 år.

 

 

Spel som metod

Formen av ett spel har valts för att det är ett effektivt pedagogiskt verktyg tillsammans med små barn. Det innebär att man snabbt kan komma igång och koncentrera sig på det som är viktigt, nämligen samtalet/dialogen. Det finns inget tävlingsmoment inbyggt i spelet.

 

 

Identifikation

Vi har skapat fyra olika världar med olika teman som är attraktiva för barn. Vi har befolkat varje värld med en huvudperson, även spelpjäsen är en huvudfigur i spelet. Detta underlättar barnets identifikation med hans/hennes egna och andras känslor. Spelet sänker tröskeln för att prata om svåra ämnen genom att göra det möjligt för barnet att projicera hans/hennes känslor på spelfigurerna. Figurerna har medvetet inte bara en karaktär utan är som i verkligheten ibland mer goda och ibland mindre goda.

 

 

Dialog

Utformningen av frågorna leder till riktade samtal samt gruppdiskussioner och skall stärka inramningen av det goda samtalet.

 

 

Lust och spänning

Spelplanens utformning skall vara intresseväckande, lustfylld och spännande. Detta uppnås genom stor detaljrikedom, många aktiviteter och oväntade samband.

 

 

Känslor och beteenden

För att leda barnet i dess inre upptäcktsfärd rörande känslor och reaktioner tillsammans med andra har vi bland annat använt oss av barnets naturliga nyfikenhet i att upptäcka den yttre världen. Vanliga dagliga aktiviteter och faktafrågor förs in i dialogen för att lätta upp och desarmera de känslomässiga och värdeladdade frågorna. Vi gör dock inga anspråk på att ge någon heltäckande kunskap inom dessa områden.

 

 

Pedagogens roll

Spelet ger pedagogen en fri roll med stor möjlighet att påverka och styra diskussionerna utifrån gruppens situation och förutsättningar. Vilket innebär att det är önskvärt att ändra, förtydliga, lägga till frågor och ställa följdfrågor under spelets gång.