Behov

Vi lyssnade på skolan och resultatet är Ajabaja.

 

Pedagoger från flera kommuner kom till oss och sa:

  • Vi har inget bra verktyg för att få igång det goda samtalet om ämnen som kränkande behandling, mobbning och diskriminering tillsammans med de små barnen, ålder 4-8 år.
  • Kan ni skapa ett sådant verktyg?

 

Det fanns ett antal krav från pedagogerna när vi skulle ta fram det man efterfrågade:

  • Det skulle gå att använda i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet
  • Det fick inte ta mer än 30 minuter att spela spelet
  • Det skulle gå att använda tillsammans med 1, 2 eller en grupp av barn
  • Det fick inte finnas något tävlingsmoment i spelet, eftersom det skulle ta energi från syftet med spelet, dvs samtalet


Allt detta och mer därtill är uppfyllt i och med framtagandet av Ajabaja.


Tillsammans med lärare, för lärare har vi utvecklat ett spel som på ett lekfullt sätt hjälper dem att få barnen att prata om de så ofta svåra frågorna. Målet med spelet är att skapa ett ramverk för det goda samtalet.


Vi hjälper barnen att utforska dessa områden via en pedagogik som är uppriktig och samtidigt lekfull. Ajabaja kommer till kärnan i de svåra ämnena på ett kärleksfullt och vårdande sätt.

 

Vi använder barnets naturliga nyfikenhet att utforska omvärlden för att göra spelet intressant och spännande.