SPELET

Ett pedagogiskt verktyg

 • Målgrupp


Den huvudsakliga målgruppen för spelet är barn 4-8 år. • Spel som metod


Formen av ett spel har valts för att det är ett effektivt pedagogiskt verktyg tillsammans med små
barn. Det innebär att man snabbt kan komma igång och koncentrera sig på det som är viktigt,
nämligen samtalet/dialogen. Det finns inget tävlingsmoment inbyggt i spelet. • Identifikation


Vi har skapat fyra olika världar med olika teman som är attraktiva för barn. Vi har befolkat varje värld
med en huvudperson, även spelpjäsen är en huvudfigur i spelet. Dessa karaktärer underlättar
barnets identifikation med hens egna och andras känslor. Spelet sänker tröskeln för att prata om
svåra ämnen genom att göra det möjligt för barnet att projicera hens känslor på spelfigurerna.
Figurerna har medvetet inte bara en karaktär utan är som i verkligheten ibland mer goda och ibland
mindre goda. • Dialog


Utformningen av frågorna leder till riktade samtal samt gruppdiskussioner och skall stärka
inramningen av det goda samtalet. • Lust och spänning


Spelplanens utformning skall vara intresseväckande, lustfylld och spännande. Detta uppnås genom
stor detaljrikedom, många aktiviteter och oväntade samband. • Känslor och beteenden


För att leda barnet i dess inre upptäcktsfärd rörande känslor och reaktioner tillsammans med andra
har vi bland annat använt oss av barnets naturliga nyfikenhet i att upptäcka den yttre världen.
Vanliga dagliga aktiviteter och faktafrågor förs in i dialogen för att lätta upp och desarmera de
känslomässiga och värdeladdade frågorna. Vi gör dock inga anspråk på att ge någon heltäckande
kunskap inom dessa områden.


 • Pedagogens roll


Spelet ger pedagogen en fri roll med stor möjlighet att påverka och styra diskussionerna utifrån
gruppens situation och förutsättningar. Vilket innebär att det är önskvärt att ändra, förtydliga, lägga
till frågor och ställa följdfrågor under spelets gång.

Spelplan och spelkort

Spelplan


Spelplanen är utformad för att väcka intresse, vara spännande och göra barnet nyfiket och intresserat. Detta uppnå vi tack vare det sätt som spelplanen är konstruerad, den är fylld av stimulerande detaljer, många aktiviteter och helt oväntade samband.

Spelfigur - Pingi


Pingi är själva spelfiguren som man flyttar runt med när man spelar. Pingi hamnar i interaktioner med de andra huvudfigurerna i de olika världarna/slingorna, och barnen får en möjlighet att prata om dessa situationer. Det inträffade blir odramatiskt i spelets värld. Barnen ges sedan en möjlighet att prata om sin egen och gruppens verklighet.

Spelkort


Nedan ser du bilder på de fyra huvudfigurerna och tillhörande exempel-texter på baksidan, bilderna går att klicka på. Figurerna befolkar varsin slinga/värld på spelplanen. De röda frågorna är situationer som vi har fått av lärarna som hjälpte oss utveckla spelet. Texten på kortet kan användas precis som den är, men kanske ännu hellre att pedagogen anpassar frågorna till situationen. De gula frågorna är känslofrågor, de blå är nyfikenhetsfrågor (ofta miljö) och de gröna är kopplade till temat i slingan.


DrakflygarChang
Chang1
DykarJack
Jack2
SjörövarJuanita
Junnita3
RyttarAmira
Rytta4

Hur spelar man?

Innehåll i spelet:

 • 1 spelplan
 • 48 spelkort
 • 1 spelpjäs
 • 1 tärning
 • Spelmanual

Spelplanen:


Fyra temamiljöer, start i mittpunkten, fyra spelslingor med tolv pluppar.

 

Spelkort:


Tolv spelkort per tema, fyra frågor per spelkort, totalt 48 kort med 196 frågor.

 

Frågor:


Händelsefrågor - diskussionsfrågor (röd), emotionsfrågor - diskussionsfrågor (gul), nyfikenhetsfrågor - flervalsfrågor (blå), temafrågor - flervalsfrågor (grön).

 

Interagerande spelfigurer:


Pingi – spelpjäs, temafigurer; ryttar-Amira, drakflygar-Chang, sjörövar-Juanita och dykar-Jack.

 

Spelets gång: Titta på spelplanen och presentera huvudpersonerna. Sätt Pingi i mittcirkeln. Välj en som börjar slå. Den som börjar slå väljer slinga. Ta upp översta kortet i den valda slingan. Läs upp den frågan som motsvarar färgen på pluppen Pingi står på. Efter diskussionen lämnas tärningen över till nästa person medsols. Ett naturligt stopp på spelet är när man kommer tillbaks till mittcirkeln. Där avslutas en omgång genom att spelaren fritt får välja färg eller gul känsloplupp från den spelade slingan. Självklart kan mer än en slinga spelas om förutsättningarna medger detta.

 

Tidsåtgång:


20-30 minuter per slinga med en 1-3 tärning.


Antal deltagare:


Från en och uppåt - situationsbetingat.

 

Pedagogens roll:


Viktigt! Spelet ger pedagogen en fri roll med stor möjlighet att påverka och styra diskussionerna utifrån gruppens situation och förutsättningar. Vilket innebär att det är önskvärt att ändra, förtydliga, lägga till frågor och ställa följdfrågor under spelets gång. Det är även fritt för pedagogen att formulera helt egna frågor utifrån den situation som råder.